SAMARBEID

Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton samarbeider med Norges første paraidrettssenter

Lederne: Leder for Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT), Per-Einar Johannessen (t.v.) og aktivitetskonsulent Svein Bergem, utenfor nye Ranheim Aktivitetshall som huser PIT. Hallen eies av Ranheim Idrettslag og kostet 140 millioner å bygge. (Foto: Paraidrettssenteret i Trøndelag)

28. februar 2022 ble det skrevet et lite stykke idrettshistorie i Norge. Da åpnet nemlig Trøndelag idrettskrets Norges første Paraidrettssenter. Nå skal Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton samarbeide med Paraidrettssenteret, og målet er å få flere unge og voksne med funksjonsnedsettelse med i arrangementet.

Tekst: Paraidrettssenteret i Trøndelag

– Vi er glade for dette samarbeidet, og håper arrangementet vil utvikle seg til å bli en stor arena også for parautøvere, forteller Per-Einar Johannessen, daglig leder av Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT).

PIT har for øvrig som mål å bli et kraftsenter innenfor fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.  

– Selv om Paraidrettssenteret har hovedsete i Trondheim, dekker senteret hele Trøndelag der det gjennomføres utprøving, oppfølging og kompetansehevende tiltak mange steder i fylket, forteller Johannessen.

Paraidrettssenteret i Trøndelag skal sterkt bidra til at langt flere barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse blir aktive medlemmer i idrettslag i Trøndelag, samt styrke kompetansen om tilrettelegging og paraidrett blant trenere, ledere, lærere, studenter og fagpersoner i det offentlige og det private.

På senteret og i forbindelse med arrangementer rundt omkring i fylket får barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse:

  • Prøve ut mange idretter
  • Informasjon om alle idretter og hva som finnes av muligheter i de lokale idrettslagene rundt omkring i fylket
  • Informasjon om aktivitetshjelpemidler og støtteordninger
  • Tilbud om oppfølging inn i idrettslag

I tillegg får studenter, fagpersoner, lærere, trenere og ledere i idrettslag, foreldre og andre aktuelle muligheten til utprøving og informasjon.

Senteret arrangerer også relevante kurs, temakvelder, seminarer og konferanser.

– Et Paraidrettssenter vil samle kunnskap og mulighet for utprøving av mange idretter som alle målgrupper kan dra nytte av. Gjennom bred nettverksbygging, lav terskel for utprøving, tett og god oppfølging fra utprøving til idrettslag, kompetanseheving i idrettslag, kompetanseheving i skoleverket og kompetanseheving blant fagpersoner i kommunal og privat sektor, vil sjansene øke betydelig for at flere med en funksjonsnedsettelse blir regelmessig fysisk aktive i et idrettslag, forteller Johannessen.

Paraidrettssenteret samarbeider tett med mange aktører, blant andre habiliteringssentre, særforbund på regionalt og nasjonalt nivå, lokale idrettslag, idrettsråd, universiteter, idrettsråd, interesseorganisasjoner, Olympiatoppen, fylkeskommune, kommuner, sykehus og ulike forskningsmiljø.

I dag er rundt 1100 personer med funksjonsnedsettelse aktive i trønderske idrettslag. Paraidrettssenteret håper å kunne bidra til en sterk økning av parautøvere i fylket.

– En betydelig rekrutteringsøkning vil kunne styrke eksisterende paraidrettstilbud som er skjøre og står i fare for å bli lagt ned på grunn av for få deltakere, samt kunne bidra til at nye paraidrettstilbud blir etablert og at flere individuelle idretter får parautøvere, forteller Johannessen.

Les mer om Paraidrettssenteret i Trøndelag på våre nettsider og på Facebook 

BREDT TILBUD: Hundrevis av unge og voksne har prøvd ut ulike idretter på Paraidrettssenteret i Trøndelag siden åpningen for tre måneder siden. (Foto: Paraidrettssenteret i Trøndelag)

MORSOMT: El-innebandy er en av mange idretter man kan teste på Paraidrettssenteret i Trøndelag. (Foto: Paraidrettssenteret i Trøndelag)


© Alle rettigheter. Kondis 

Til toppen